Home
About me
Rehabilitation - Physiotherapist - Programs
News about me
Events
Books - Polish
Review - Polish
Public Relations
Contact
Logo - Media
Łukasz Lucas Porawski - author
 

About me

      
         Biography 


  I was born in 1971 in Krosno, Poland province, Podkarpacie. I am a Journalist, Psychology student at The Open University in Milton Keynes, author, therapist and therapist's of my own child. 
Specializing in motivation and determination in the rehabilitation of disabled children.

  Along with the family now we live in England. Since the birth of my Son in 1998,
my life became an open book of deep experiences and learning that is inherent in my everyday life during rehabilitation of my child.
It has also meant that the study of English whilst in Australia has given me the opportunity to expand my knowledge of psychology and rehabilitation.
Continuation of this had its place in the United States, where I gained experience in The Children's Clinic in Oklahoma. There I learned about the technique of exercises, combining it with the knowledge of the field of healthy eating. For this were also written a coulmn and texts on the subject of disability for parents seeking new solutions in the work with their children. Now in England, I also write some articles to newspapers. I carry out rehabilitation of children with disabilities. I teach and advise parents how to rehabilitate and live with a disabled child, in the exercises, nutrition and the psychology of families according to their needs.

To broaden my knowledge I visit rehabilitation, education Centres in a different parts of world.
Blacktown Aquatic Centre, Sydney, Australia
Island Dolphin Care - Center for children, Key Largo, Florida, USA
Children's Chiropractor Center, Oklahoma City, Oklahoma, USA
Cerebral Palsy Alliance Singapore
Hotto Special Day Care Center for children with disabilities, Osaka, Japan
KidzGrow Centers, Kuala Lumpur, Malaysia
Beautiful Gate Foundation for The Disabled, Kuala Lumpur, Malaysia
BubbleBee Speech Therapy Centre, Singapore
Kaleidoscope Therapy Centre, Singapore
Dynamics Psychology Therapy Centre For Kids, Singapore
NUS National University of Singapore, Singapore


  My 17 years of experiences, observations and acquired knowledge, allows me to move among the subjects that really have an impact on the development of a child with a disability. 


                                                                             Ella Porawska

 

...................................................................................................................
      
          
           Biografia

  Urodziłam się w 1971 roku w Krośnie woj.Podkarpacie. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie w Milton Keynes. Dziennikarka, terapeutka, rehabilitantka własnego dziecka, autorka książek. 
Specjalizacja w motywacji i determinacji rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych.

  Wraz z rodziną obecnie mieszkam w Anglii. Od narodzin mojego synka (1998) moje życie stało się otwartą księgą głębokich doświadczeń, przeżyć i zdobywania wiedzy, która nieodłącznie towarzyszy mi w codzienności podczas rehabilitacji mojego dziecka. To również przyczyniło się, że studiowanie w Australii języka angielskiego dało mi możliwość do poszerzania wiedzy z zakresu psychologii i rehabilitacji. Kontynuacja tego miała swoje miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobywałam praktykę w Klinice Dziecięcej w Oklahomie. Tam poznawałam techniki ćwiczeń fizycznych, łącząc to również z wiedzą z zakresu zdrowego żywienia.
Do tego doszło pisanie felietonów i artykułów o tematyce niepełnosprawności
dla rodziców szukających nowych rozwiązań w swojej pracy z dziećmi.
Teraz w Anglii kontynuuję prace dzinnikarskie pisząc do pras, a w szczególności do tygodnika MagazynPL.

  Prowadzę programy edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, a także rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością.
Uczę i podpowiadam rodzicom jak rehabilitować i żyć z dzieckiem niepełnosprawnym, w temacie ćwiczeń,
żywienia i psychologii rodziny względem ich potrzeb.
 
Dla poszerzania swojej wiedzy odwiedzam w różnych częściach świata ośrodki rehabilitacyjne, edukacyjne, uczestniczę w programach prowadzonych przez nich.

Blacktown Aquatic Centre, Sydney, Australia
Island Dolphin Care - Center for children, Key Largo, Floryda, USA
Children's Chiropractor Center - Oklahoma City, Oklahoma, USA
Cerebral Palsy Alliance - Singapur
Hotto Special Day Care Center - Osaka, Japan
KidzGrow Centers, Kuala Lumpur, Malaysia
Beautiful Gate Foundation for The Disabled, Kuala Lumpur, Malaysia
BubbleBee Speech Therapy Centre, Singapore
Kaleidoscope Therapy Centre, Singapore
Dynamics Psychology Therapy Centre for Kids, Singapore
NUS National University of Singapore, Singapore

  Moje 17-letnie doświadczenie, obserwacje i zdobyta wiedza pozwalają mi na poruszanie się wśród tych tematów, które tak bardzo mają wpływ na rozwój dziecka z niepełnosprawnością.

                                                   Ella Porawska

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=